Privacy en cookie

STATEMENT

Massagesalon Winkel neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Massagesalon Winkel heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Massagesalon Winkel bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Massagesalon Winkel

De Best, Massagesalon Winkel kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Massagesalon Winkel bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Massagesalon Winkel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Massagesalon Winkel gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Massagesalon Winkel de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Massagesalon Winkel. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Massagesalon Winkel en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Massagesalon Winkel (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Massagesalon Winkel gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Massagesalon Winkel kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Massagesalon Winkel deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Massagesalon Winkel correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Massagesalon Winkel een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagesalon Winkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Massagesalon Winkel jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Massagesalon Winkel de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Massagesalon Winkel maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Massagesalon Winkel maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Massagesalon Winkel maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst Massagesalon Winkel tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Massagesalon Winkel. Hierdoor kan Massagesalon Winkel te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Massagesalon Winkel bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Massagesalon Winkel maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Massagesalon Winkel inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Massagesalon Winkel de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Massagesalon Winkel heeft hier geen invloed op. Massagesalon Winkel heeft Google geen toestemming gegeven om de via Massagesalon Winkel verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Massagesalon Winkel draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Massagesalon Winkel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Massagesalon Winkel jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Massagesalon Winkel jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@massagesalonwinkel.nl Massagesalon Winkel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Massagesalon Winkel neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Massagesalon Winkel heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Massagesalon Winkel of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Massagesalon Winkel verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Massagesalon Winkel via info@massagesalonwinkel.nl.

https://www.massagesalonwinkel.nl is een website van Massagesalon Winkel. Massagesalon Winkel is als volgt te bereiken:
Adres: Dorpsstraat 186, Winkel
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 74054694

Telefoon: 06 53 28 72 57

E-mailadres: info@massagesalonwinkel.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagesalon Winkel, verzoekt Massagesalon Winkel je om zo snel mogelijk contact met Massagesalon Winkel op te nemen via info@massagesalonwinkel.nl. Massagesalon Winkel zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Massagesalon Winkel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.